Пользовательское Соглашение

Hierdie Gebruikersooreenkoms (hierna verwys as die Ooreenkoms) beheer die verhouding tussen die administrasie van die AvtoTachki.com-portaal (hierna verwys as die Administrasie) en 'n individu (hierna verwys as die Gebruiker) vir die plasing van advertensies, resensies, teksboodskappe (hierna verwys as die materiaal) op 'n WEB-werf op die internet op adres https://avtotachki.com/ (hierna verwys as die webwerf), sowel as vir enige ander gebruik van hierdie webwerf. Die Gebruiker is 'n individu wat behoorlik tot hierdie Gebruikersooreenkoms toegetree het en een of meer Materiaal gestuur het vir plasing op die webwerf. Die reëls is ontwikkel met inagneming van die huidige wetgewing van Oekraïne.

Kern punte:

 • Die webwerfadministrasie bepaal die gedragsreëls daarop en behou die reg voor om die implementering daarvan van besoekers te eis.
 • Die teks van die ooreenkoms word aan die gebruiker vertoon wanneer hy op die webwerf registreer. Die ooreenkoms tree in werking nadat die gebruiker sy toestemming tot die bepalings daarvan uitgespreek het in die vorm van die gebruiker wat 'n regmerkie aan die regterkant van die veld "Ek aanvaar die bepalings van die gebruikersooreenkoms" plaas.
 • Die administrasie aanvaar die materiaal slegs vir plasing nadat die gebruiker wat dit byvoeg, by hierdie ooreenkoms aansluit.
 • Onkunde oor die reëls stel nie die behoefte daaraan om dit te volg nie. Deur enige boodskap op die webwerf te plaas, beteken dit dat u akkoord gaan met hierdie reëls en dat u dit moet nakom.
 • Die webwerfadministrasie bied die gebruiker die geleentheid om hul materiaal gratis op die AvtoTachki.com-portaal te plaas.
 • Die gebruiker plaas sy materiaal op die werf en dra ook die reg oor aan die administrasie om wye toegang tot die materiaal binne hierdie hulpbron te bied sonder om enige vergoeding te betaal.
 • Die Gebruiker stem in dat die Administrasie die reg het om op die bladsye wat die Gebruikersmateriaal, advertensiebaniere en advertensies bevat te plaas, die Materiaal te wysig om advertensies te plaas.
 • Deur op die webwerf te registreer of verskillende dienste op die webwerf te gebruik, wat die behoefte impliseer dat die gebruiker sy persoonlike data moet oordra, stem die gebruiker in met die verwerking van sy persoonlike data in ooreenstemming met die wet van Oekraïne "ter beskerming van persoonlike data"

Gebruik die hulpbron:

 • Almal wat onder 'n unieke bynaam met hul geldige e-posadres registreer, kan die webwerf se interaktiewe bronne gebruik.
 • Elke besoeker op die webwerf kan opmerkings op die webwerf plaas en in 'n spesiale veld 'Naam' van sy regte naam of 'n skuilnaam ('bynaam') aandui.
 • Die administrasie onderneem om die e-posadresse van geregistreerde gebruikers van die webwerf uitsluitlik te gebruik vir die stuur van boodskappe vanaf die webwerf (insluitend boodskappe rakende die aktivering / deaktivering van die gebruikersrekening op die webwerf), en vir geen ander doeleindes nie.
 • Totdat anders bepaal, behoort alle persoonlike eiendom en nie-eiendomsreg op die Materiaal aan die Gebruiker wat dit gepos het. Die gebruiker word gewaarsku oor die aanspreeklikheid wat deur die huidige wetgewing in Oekraïne ingestel word vir die onwettige gebruik en plasing van werke van ander mense. As vasgestel word dat die Gebruiker wat die Materiaal gepos het nie hul regtehouer is nie, sal hierdie Materiaal binne drie dae vanaf die datum van ontvangs van die skriftelike kennisgewing (eis) per pos (nie elektronies nie) op eerste versoek van die wettige regtehouer verwyder word.
 • Die gebruiker kan die administrasie versoek om sy rekening op die werf te deaktiveer. Deaktivering moet verstaan ​​word as tydelike blokkering van 'n gebruikersrekening met die behoud daarvan (sonder om gebruikersinligting uit die werfdatabasis te skrap). Om die rekening te deaktiveer, moet die gebruiker 'n brief aan die ondersteuningsdiens van die werf skryf vanuit die posbus waarop die gebruiker se rekening geregistreer is, met die versoek om die rekening te deaktiveer.
 • Om die registrasie op die werf te herstel (rekeningaktivering), moet die gebruiker 'n brief aan die werfondersteuningsdiens skryf met 'n versoek om die gebruiker se rekening te aktiveer vanaf die posbus waarop die gebruiker se rekening geregistreer is.

Interaktiewe werfbronne:

 • Die interaktiewe bronne van die webwerf is bedoel vir die uitruil van menings oor die onderwerp wat in die onderwerp van die bron gestel word.
 • Deelnemers aan die interaktiewe hulpbronne van die webwerf kan hul eie sms-boodskappe skep, sowel as kommentaar lewer en menings uitruil oor die onderwerp van boodskappe wat deur ander gebruikers gepos word, met inagneming van hierdie reëls en die wetgewing in Oekraïne.
 • Nie verbode nie, maar ook nie aangemoedig om boodskappe wat nie verband hou met die onderwerp onder bespreking nie.

Die webwerf is verbode:

 • Oproepe vir gewelddadige verandering of omverwerping van die grondwetlike orde of die inbeslagneming van staatsmag; vra vir veranderinge in die administratiewe grense of die staatsgrens van Oekraïne, in stryd met die bevel wat deur die Grondwet van Oekraïne ingestel is; vra vir pogroms, brandstigting, vernietiging van eiendom, beslaglegging op geboue of strukture, gewelddadige uitsetting van burgers; vra vir aggressie of die uitbreek van 'n militêre konflik.
 • Direkte en indirekte beledigings vir enigiemand, veral politici, amptenare, joernaliste, gebruikers van die hulpbron, insluitend diegene wat gebaseer is op nasionale, etniese, rasse- of godsdienstige verbintenis, sowel as chauvinistiese uitsprake.
 • Onwelvoeglike, pornografiese, erotiese of seksuele taal.
 • Enige aanstootlike gedrag teenoor die outeurs van artikels en alle deelnemers aan die bron.
 • Uitsprake wat daarop gemik is om doelbewus 'n skerp reaksie van ander deelnemers aan die hulpbron uit te lok.
 • Advertensies, kommersiële boodskappe, sowel as boodskappe wat nie inligting laai nie en wat nie verband hou met die onderwerp van die hulpbron nie, tensy spesiale toestemming van die werfadministrasie vir so 'n advertensie of boodskap ontvang is.
 • Enige boodskappe en ander aksies wat deur die wetgewing van Oekraïne verbied word.
 • Nabootsing van 'n ander persoon of verteenwoordiger van 'n organisasie en / of gemeenskap sonder voldoende regte, insluitend werknemers en eienaars van die AvtoTachki.com-portaal, asook misleidend oor die eienskappe en eienskappe van enige onderwerpe of voorwerpe.
 • Plasing van materiaal wat die Gebruiker nie deur wetgewing of in ooreenstemming met enige kontraktuele verhouding beskikbaar het nie, asook materiaal wat die regte op enige patent, handelsmerk, handelsgeheim, outeursreg of ander eiendomsregte en / of outeursreg en verwante skend. daarmee saam regte van derdepartye.
 • Plasing van nie toegelaat op 'n spesiale manier om inligting, strooipos, skemas van "piramides", "briewe van geluk" te adverteer; materiaal wat rekenaarkodes bevat wat ontwerp is om die funksionaliteit van enige rekenaar- of telekommunikasietoerusting of -programme te oortree, te vernietig of te beperk, om ongemagtigde toegang uit te voer, asook reeksnommers tot kommersiële sagtewareprodukte, aanmeldings, wagwoorde en ander middele vir die verkryging van ongemagtigde toegang tot betaalde bronne op die internet.
 • Opsetlike of toevallige oortreding van enige toepaslike plaaslike, staats- of internasionale reg.

Moderering:

 • Interaktiewe bronne (opmerkings, resensies, aankondigings, blogs, ens.) Word gemodereer, dit wil sê die moderator lees boodskappe nadat dit op die bron geplaas is.
 • As die moderator, nadat hy die boodskap gelees het, van mening is dat dit die reëls van die bron oortree, het hy die reg om dit te skrap.

Slotbepalings:

 • Die administrasie behou die reg voor om veranderinge aan hierdie reëls aan te bring. In hierdie geval sal 'n ooreenstemmende kennisgewing van veranderinge op die webwerf gepubliseer word.
 • Die webwerfadministrasie kan die reg op die webwerf van 'n deelnemer wat stelselmatig hierdie reëls oortree, herroep.
 • Die webwerfadministrasie is nie verantwoordelik vir die verklarings van die webwerfgebruikers nie.
 • Die administrasie is altyd gereed om die wense en voorstelle van enige werflid rakende die werk van die hulpbron in ag te neem.
 • Die deelnemer wat dit gepos het, is verantwoordelik vir die boodskappe op die webwerf.
 • Die Administrasie probeer die ononderbroke werking van die webwerf verseker, maar is nie verantwoordelik vir die volledige of gedeeltelike verlies van die materiaal wat deur die gebruiker gepos word nie, sowel as vir die onvoldoende gehalte of spoed van die diens nie.
 • Die gebruiker stem in dat hy ten volle verantwoordelik is vir die materiaal wat op die webwerf geplaas word. Die Administrasie is nie verantwoordelik vir die inhoud van die Materiaal en vir die nakoming daarvan aan die vereistes van die wet nie, vir skending van outeursreg, ongemagtigde gebruik van merke vir goedere en dienste (handelsmerke), ondernemingsname en hul logo's, asook vir moontlike skending van die regte van derde partye in verband met die plasing van die Materiale Op die webwerf. In geval van eise van derdes ontvang wat verband hou met die plasing van die materiaal, sal die gebruiker hierdie eise onafhanklik en op eie koste vereffen.
 • Die ooreenkoms is 'n wettig bindende ooreenkoms tussen die gebruiker en die administrasie en reguleer die voorwaardes vir die gebruiker om materiaal te verskaf vir plasing op die webwerf. Die Administrasie onderneem om die Gebruiker in kennis te stel van die eise van derde partye op die Materiaal wat deur die Gebruiker gepos word. Die Gebruiker onderneem om die Administrasie die regte te verleen om die Materiaal te publiseer, of om die Materiaal te verwyder.
 • Alle moontlike geskille rakende die ooreenkoms word opgelos in ooreenstemming met die norme van die Oekraïense reg.
 • 'N Gebruiker wat van mening is dat sy regte en belange geskend is as gevolg van die optrede van die Administrasie of derde partye in verband met die plasing van enige materiaal op die webwerf, stuur 'n eis na die ondersteuningsdiens. Die materiaal sal onmiddellik verwyder word van gratis toegang op die eerste versoek van die wettige kopiereghouer. Die Gebruikersooreenkoms kan eensydig deur die Administrasie verander word. Vanaf die oomblik dat die gewysigde weergawe van die ooreenkoms op die AvtoTachki.com-webwerf gepubliseer word, word die gebruiker in kennis gestel van die gewysigde bepalings van die ooreenkoms.

Kopiereg eienaars

As u die outeursreghouer het van hierdie of daardie materiaal wat op die AvtoTachki.com-webwerf geleë is en nie wil hê dat u materiaal vryelik beskikbaar moet bly nie, dan is ons portaal gereed om te help met die verwydering daarvan, of om die voorwaardes vir die verskaffing van hierdie materiaal aan gebruikers te bespreek. Om dit te doen, moet u die redaksie kontak per e-pos help@AvtoTachki.com

Om alle kwessies so spoedig moontlik op te los, vra ons u om ons dokumentêre bewyse te lewer dat u regte het op materiaal wat deur outeursreg beskerm word: 'n geskandeerde dokument met 'n seël, of ander inligting wat u toelaat om u uniek te identifiseer as die outeursreghouer van hierdie materiaal.

Alle inkomende versoeke sal oorweeg word in die volgorde waarin dit ontvang word. As dit nodig is, sal ons u beslis kontak.