Privaatheidsooreenkoms

 1. Onderwerp van die ooreenkoms.
  • Hierdie ooreenkoms is geldig vir die AvtoTachki.com webwerf en word gesluit tussen die gebruiker van hierdie webwerwe en die eienaar van die webwerwe (hierna AvtoTachki.com)
  • Hierdie ooreenkoms bepaal die prosedure vir die ontvangs, berging, verwerking, gebruik en bekendmaking van die gebruiker se persoonlike data en ander inligting wat AvtoTachki.com van gebruikers van die webwerwe ontvang. Persoonlike data word deur die gebruiker ingevul.
  • Om op enige van die webwerwe AvtoTachki.com inligting, aankondiging, gebruik van die webwerf te plaas, moet die gebruiker hierdie ooreenkoms aandagtig deurlees en sy volle ooreenkoms met die bepalings daarvan uitspreek. Die bevestiging van die volledige toestemming tot hierdie ooreenkoms is die gebruik van die webwerf deur die gebruiker.
  • Die gebruiker het nie die reg om inligting, advertensies te plaas, die webwerf te gebruik as hy nie met die bepalings van hierdie ooreenkoms saamstem nie, of as hy nie die wettige ouderdom bereik het wanneer hy die reg het om ooreenkomste aan te gaan nie of nie 'n gemagtigde persoon is van die maatskappy namens wie die inligting geplaas word nie, aankondiging.
  • Deur inligting te plaas op webwerwe wat die webwerf gebruik, voer die gebruiker persoonlike data in of deur hierdie data op 'n ander manier te verskaf, en / of deur enige aksies binne die werf uit te voer, en / of enige deel van die werf te gebruik, gee die gebruiker sy ondubbelsinnige toestemming. aan die bepalings van hierdie ooreenkoms en verleen aan AvtoTachki.com die reg om die gebruiker se persoonlike data onder die bepalings van hierdie ooreenkoms te ontvang, te stoor, te verwerk, te gebruik en bekend te maak.
  • Hierdie ooreenkoms is nie gereguleer nie en AvtoTachki.com is nie verantwoordelik vir die ontvangs, berging, verwerking, gebruik en bekendmaking van die gebruiker se persoonlike data en enige ander inligting aan derde partye wat nie deur AvtoTachki.com besit of bedryf word nie, en individue wat nie werknemers is nie van AvtoTachki .com, selfs al het die gebruiker toegang tot die webwerwe, goedere of dienste van hierdie persone verkry deur AvtoTachki.com of die nuusbrief te gebruik. Vertroulik in die begrip van hierdie ooreenkoms is slegs inligting wat in 'n geënkripteerde toestand in die databasis van die webwerf gestoor word en slegs beskikbaar is vir AvtoTachki.com.
  • Die gebruiker erken dat derde partye ongemagtigde toegang tot die rekening en persoonlike en ander gebruikersdata kan verkry in die geval van sy nalatige houding teenoor die beveiliging en beskerming van sy persoonlike data en magtigingsdata. AvtoTachki.com is nie verantwoordelik vir skade wat deur sodanige toegang veroorsaak word nie.
 2. Die prosedure vir die verkryging van persoonlike data.
 1. AvtoTachki.com kan persoonlike inligting versamel, naamlik: naam, van, geboortedatum, kontaknommers, e-posadres, streek en woonplek van die gebruiker, wagwoord vir identifikasie. Ook AvtoTachki.com kan ander inligting versamel:
  • Koekies om afhanklike dienste te lewer, byvoorbeeld om data tussen die besoeke in die winkelmandjie op te slaan;
  • Gebruiker se IP-adres.
 2. Alle inligting word deur ons versamel soos dit is en verander nie tydens die data-insamelingsproses nie. Die gebruiker is verantwoordelik vir die verskaffing van akkurate inligting, insluitend inligting oor persoonlike data. AvtoTachki.com het die reg om, indien nodig, die korrektheid van die verstrekte inligting na te gaan, en ook om bevestiging van die verstrekte inligting aan te vra, indien nodig om dienste aan die gebruiker te lewer.
 3. Die prosedure vir die gebruik van inligting oor die gebruiker.
 4. AvtoTachki.com kan u naam, streek en stad waar u woon, e-posadres, telefoonnommer, wagwoord gebruik om u as gebruiker van AvtoTachki.com te identifiseer. AvtoTachki.com kan u kontakinligting gebruik om ons nuusbrief te verwerk, naamlik om u in kennis te stel van nuwe geleenthede, promosies en ander nuus van AvtoTachki.com. Die gebruiker kan altyd weier om die e-pos deur middel van sy kontakinligting uit te voer. Die verwerking van persoonlike data kan uitgevoer word om burgerlike regsverhoudinge, belasting- en rekeningkundige verhoudings te implementeer, kontraktuele verpligtinge vir die lewering van dienste na te kom, toegang tot die werfdiens te bied, om die kliënt as 'n werfgebruiker te identifiseer, om dienste aanbied, betalings verwerk, posadresse, skepping en implementering van bonusprogramme, kommersiële aanbiedings en inligting per pos, e-pos stuur, nuwe dienste aanbied, enige ander inligting as die onderwerp van die kontrak oordra, afhandelingstransaksies uitvoer, verslagdoening, instandhouding van boekhou- en bestuursrekeningkunde, verbetering van dienste wat kwaliteit lewer, werfdienste lewer, inligting plaas, kliëntaankondigings op die webwerf van die eienaar van die persoonlike databasis, die werk met die werf vereenvoudig en die materiaal daarvan verbeter.
 5. Voorwaardes vir toegang tot die databasis.
 6. AvtoTachki.com dra nie persoonlike data en ander inligting oor aan derde partye nie, behalwe soos hieronder aangedui. Gebruikers, in ooreenstemming met hierdie ooreenkoms, het die reg aan "AvtoTachki.com" verleen om, sonder om die geldigheidstydperk en grondgebied te beperk, persoonlike data, sowel as ander inligting van gebruikers aan derdes wat dienste lewer aan "AvtoTachki. com ", veral, maar nie uitsluitlik nie, verwerk bestellings, betalings, lewer pakkies af. Derdepartye kan slegs gebruikersinligting gebruik as hulle dienste lewer aan AvtoTachki.com en slegs die inligting wat nodig is om die diens te lewer. Openbaarmaking van persoonlike data sonder die toestemming van die gebruiker of 'n persoon wat deur hom gemagtig is, word ook toegelaat in gevalle wat deur die wet bepaal word, en slegs in die belang van nasionale veiligheid, ekonomiese welsyn en menseregte, in die besonder, maar nie uitsluitlik nie:
  • op redelike versoeke van staatsinstansies wat geregtig is om sulke data en inligting te eis en te ontvang;
  • in die geval dat die gebruiker volgens die mening van AvtoTachki.com die bepalings van hierdie ooreenkoms en / of ander kontrakte en ooreenkomste tussen AvtoTachki.com en die gebruiker oortree.
 7. Hoe om hierdie inligting te verander / uit te vee of uit te teken.
 1. Gebruikers kan te eniger tyd verander / verwyder persoonlike inligting (foon) of teken uit. Die werk van sommige funksies van AvtoTachki.com, waarvoor die beskikbaarheid van inligting oor die gebruiker benodig word, kan opgeskort word vanaf die oomblik dat die inligting verander / verwyder word.
 2. Die gebruiker se persoonlike data word gestoor totdat dit deur die gebruiker verwyder word. Voldoende kennisgewing van die gebruiker oor die verwydering of ander verwerking van persoonlike data is 'n brief (inligting) wat gestuur word aan die e-pos wat deur die gebruiker gespesifiseer word.
 3. Beskerming van inligting.
 1. AvtoTachki.com neem alle nodige maatreëls om data teen ongemagtigde toegang, verandering, openbaarmaking of vernietiging te beskerm. Hierdie maatreëls sluit veral interne kontrole van die versameling, berging en verwerking van data en veiligheidsmaatreëls in. Alle data wat AvtoTachki.com versamel, word op een of meer veilige databasisbedieners gestoor en kan nie van buite ons korporatiewe netwerke verkry word nie.
 2. AvtoTachki.com bied slegs toegang tot persoonlike data en inligting aan die werknemers, kontrakteurs en agente van AvtoTachki.com wat hierdie inligting moet hê om bedrywighede namens ons uit te voer. Ooreenkomste is met hierdie individue onderteken waarin hulle hulself tot vertroulikheid verbind en onderhewig kan wees aan boetes, insluitend ontslag en strafregtelike vervolging, indien hulle hierdie verpligtinge oortree. Die gebruiker het die regte waarvoor die wet van Oekraïne "Op die beskerming van persoonlike data" van 1 Junie 2010 N 2297-VI voorsiening maak.
 3. Kontakadres in geval van vrae.
 4. As u enige vrae, wense, klagtes rakende die inligting wat u verskaf het, kontak ons ​​per e-pos: ondersteuning@www.avtotachki.com... Die gebruiker kan op skriftelike versoek en met die aanbieding van 'n dokument wat sy identiteit en gesag bevestig, inligting ontvang oor die prosedure vir die verkryging van inligting oor die ligging van die databasis.
 5. Veranderings aan hierdie privaatheidsbeleid.
 6. Ons kan die bepalings van hierdie privaatheidsbeleid verander. In hierdie geval sal ons die weergawe op die bladsy met die bepalings en voorwaardes vervang, dus hersien die bladsy gereeld. https://avtotachki.com/privacy-agreement Alle veranderinge aan die ooreenkoms tree in werking vanaf die oomblik van publikasie daarvan. Deur die webwerf te gebruik, bevestig die gebruiker sy aanvaarding van die nuwe bepalings van die privaatheidsbeleid in die weergawe wat van krag was op die tydstip waarop die gebruiker die webwerf gebruik.
 7. Bykomende bepalings.
 1. AvtoTachki.com is nie verantwoordelik vir skade of verlies wat deur die gebruiker of derdes gely word as gevolg van misverstand of misverstand van die bepalings van hierdie ooreenkoms nie, instruksies oor hoe om die webwerf te gebruik, rakende die prosedure vir die plasing van data en ander tegniese probleme.
 2. In die geval dat enige bepaling van die privaatheidsbeleid, insluitend enige voorstel, klousule of 'n gedeelte daarvan, strydig met die wet is of ongeldig is, sal dit nie die res van die bepalings beïnvloed wat nie in stryd is met die wet nie; dit bly van krag en van krag, en enige 'n ongeldige bepaling, of 'n bepaling wat nie sonder verdere optrede deur die partye geïmplementeer kan word nie, word as gewysig beskou, gekorrigeer in die mate wat nodig is om die geldigheid daarvan en die moontlikheid van implementering te verseker.
 3. Hierdie ooreenkoms is van toepassing op die gebruiker vanaf die oomblik dat hy die webwerf gebruik, insluitend die plasing van 'n advertensie, en is geldig solank die webwerf enige inligting oor die gebruiker, insluitend persoonlike data, stoor.
 4. Deur hierdie privaatheidsbeleid te aanvaar, stem jy ook in tot Privaatheidsbeleid en Gebruiksvoorwaardes Google.